Τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα brands, όπως διαμορφώνεται από την πανδημία του κορωνοϊού, καταγράφει syndicated έρευνα της Kantar.

Έρευνα της Kantar αποτυπώνει τις πρώτες επιδράσεις του Covid-19 στη στάση των καταναλωτών.

Τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα brands, όπως διαμορφώνεται από την πανδημία του κορωνοϊού, καταγράφει syndicated έρευνα της Kantar. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι Έλληνες αναμένουν να δουν από τα brands μία σοβαρή και υπεύθυνη στάση και να δράσουν ανάλογα.

Πιο συγκεκριμένα, οι Έλληνες αναμένουν να δουν:
• Μεγαλύτερη εμπλοκή με δράσεις ΕΚΕ, όπως παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες και συνεισφορά στο εθνικό σύστημα υγείας.

• Ενδιαφέρον για τους εργαζομένους τους αλλά και διασφάλιση επάρκειας της προμηθευτικής αλυσίδας.

Εν γένει, τα brands κερδίζουν την καρδιά των καταναλωτών διότι συμπεριφέρονται κοινωνικά υπεύθυνα στη μάχη κατά του Covid-19, διότι διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων, ή απλά επειδή συνεχίζουν να προσφέρουν το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και προϊόντων.

Tο να έχουν έναν ανώτερο σκοπό και να επικοινωνούν περιεχόμενο που βάζει τους ανθρώπους μπροστά από το κέρδος, επιδεικνύοντας πώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν, ίσως οδηγεί σε μια ισχυρότερη προδιάθεση προς το brand και μπορεί να υποστηρίξει την αειφόρο ανάπτυξή του, μέσα στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η syndicated έρευνα της Kantar Covid 19 – Assessing the Impact on Greek Market, διεξήχθη 15-17 Μαρτίου και έχει καταγράψει τις αρχικές «αντιδράσεις» των Ελλήνων καταναλωτών. Η Kantar θα συνεχίσει να παρακολουθεί το πώς εξελίσσονται οι αντιλήψεις, συμπεριφορές και ανάγκες των καταναλωτών, στην Ελλάδα και σε 29 ακόμα χώρες και το πώς πρέπει να ανταποκριθούν οι μάρκες, μέσα από την global έρευνα Covid 19 Barometer της οποίας τα αποτελέσματα αναμένονται αρχές Απριλίου.