Στοιχεία από το «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2014» που αναμένεται να κυκλοφορήσει

Σύμφωνα με την ετήσια έκδοση «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2014» της BOUSSIAS, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο, ο κύκλος εργασιών στο σύνολο των 61 αλυσίδων σούπερ μάρκετ, που συνθέτουν το δείγμα της φετινής έκδοσης (δεν συμπεριλαμβάνονται οι Μαρινόπουλος AE και Lidl Hellas), σε μια εποχή έντασης ανταγωνισμού, παρουσιάζει το 2013 μείωση 1,96%, φτάνοντας τα 7,16 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2012 (7,3 δισ. ευρώ).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, παρά τη συγκεκριμένη μείωση των πωλήσεων, οι αλυσίδες συνολικά παρουσιάζουν αύξηση κερδοφορίας, με τα προ φόρων κέρδη να διαμορφώνονται σε 120,72 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,80% σε σχέση με το 2012, ενώ ο δείκτης καθαρής κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 1,69%, αυξημένος από 1,58% του 2012.

Η αύξηση της κερδοφορίας οφείλεται, κυρίως, στη μείωση του λειτουργικού κόστους των αλυσίδων, κατά 4,25%. Σε γενικές γραμμές, οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου παρουσιάζουν αρκετά υψηλή κερδοφορία. Από τις 10 μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε πωλήσεις, μόλις δυο παρουσιάζουν ζημιές και όταν μεταφέρουμε τη συζήτηση σε επίπεδο ομίλων, εξετάζοντας και τους ενοποιημένους ισολογισμούς, έχουμε μόνο μία εταιρεία με ζημιές. Συνολικά στο δείγμα των 61 επιχειρήσεων, μόλις 10 παρουσιάζουν αρνητική καθαρή θέση και μόλις οι 8 εμφάνισαν ζημιές στα λειτουργικά τους αποτελέσματα.

Όσον αφορά στη ρευστότητα, ο κλάδος μείωσε εξίσου σχεδόν τις απαιτήσεις και τα διαθέσιμα του και ως εκ τούτου ο δείκτης γενικής ρευστότητας μειώθηκε σε μικρό βαθμό, από 69,68% σε 67,51%. Στην έκδοση παρουσιάζεται αναλυτικά η εικόνα των επιχειρήσεων του κλάδου, σε ό,τι αφορά στα οικονομικά τους αποτελέσματα και την εξέλιξη του δικτύου καταστημάτων.