Καλύπτουν ανάγκες στέγασης και αποκατάσταση ζημιών

Με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, το Solidarity Now θα προσφέρει βοήθεια για τις ανάγκες στέγασης και αποκατάστασης ζημιών σε σχολεία και νοσοκομεία της περιοχής. Ήδη ο οργανισμός βρίσκεται σε επαφές προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος διοχέτευσης των πόρων στην τοπική κοινωνία για την κάλυψη των απαραίτητων αναγκών. Στέλεχος του Solidarity Now ανέφερε: «Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, κρίνεται αναγκαίο να ληφθούν πρωτοβουλίες για τη στήριξη των πληγέντων. Εργαζόμαστε εντατικά για να αξιοποιήσουμε το δίκτυο των οργανισμών και των ανθρώπων μας, με στόχο την ουσιαστική συμμετοχή, παράλληλα με το κυβερνητικό έργο στην αποκατάσταση των ζημιών στην παθούσα περιοχή».