Η Socialab με το Stock Center της Βελμάρ προχώρησαν σε ένα ad-hoc ρεπορτάζ για το digital περιβάλλον με τον δημοσιογράφο Βασίλη Σαρημπαλίδη. Σκοπός της σύμπραξης είναι «να αναδειχθεί η ποιότητα των υπηρεσιών της πρώτης μέσα από το πεπειραμένο βλέμμα του έγκριτου δημοσιογράφου».

Η ομάδα της Socialab συνέλαβε την ιδέα της δημιουργίας ενός video που, μέσω της τεχνογνωσίας της Βελμάρ, θα δίνει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα κατά τη διαδικασία αγοράς μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Τα εν λόγω ερωτήματα απαντήθηκαν μέσα από διάλογο μεταξύ του Βασίλη Σαρημπαλίδη και του αντιπροσώπου πωλήσεων από την εταιρεία.

Το αναρτημένο στο YouTube video που προέκυψε από τη συνεργασία «επιβεβαιώνει την ευκολία απόκτησης ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με τις προϋποθέσεις ενός καινούριου, προσφέροντας ασφάλεια και εγγύηση στον καταναλωτή», όπως επισημαίνεται.