(ΒερολΙνο)  Η Ένωση των Γερμανών Εκδοτών, BDZV, διενήργησε έρευνα με τη συμμετοχή 130 στελεχών από 60 διαφορετικές εφημερίδες. Όπως προέκυψε, το 87% των τίτλων χρησιμοποιεί τα Social Media σε καθημερινή βάση προκειμένου να προωθεί το περιεχόμενό της στους χρήστες. Από αυτούς, το 96% «συχνάζει» στο Facebook, το 50% αξιοποιεί το YouTube και το 40% επικοινωνεί μέσω Twitter.

Όπως ανέφερε ο Hans-Joachim Fuhrmann, Executive Vice President στη BDZV, «το Facebook και τα υπόλοιπα Μέσα είναι σκληροί ανταγωνιστές σε ό, τι αφορά την προσοχή των χρηστών και την απορρόφηση κονδυλίων. Εν τούτοις, αυτές οι πλατφόρμες προσφέρουν νέους τρόπους για την προσέλκυση καταναλωτών. Δίνουν την ευκαιρία στους εκδότες να επανακαθορίσουν τον κλασικό ρόλο της εφημερίδας ως “οργανωτή κοινοτήτων”».