Για τα 15 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας

Η καμπάνια υλοποιήθηκε σε δύο στάδια και συνδύασε την επέτειο της εταιρείας με τη νέα ταινία του James Bond, Spectre. Συγκεκριμένα, στο 1ο στάδιο επικοινωνήθηκαν τα επιτεύγματα της Peoplecert την τελευταία 15ετια τα οποία συνδυάστηκαν με facts and figures του James Bond, ενώ στο 2ο στάδιο επικοινωνήθηκε η ειδική εορταστική εκδήλωση που διοργάνωσε η εταιρεία στις 12 Νοεμβρίου, την ημέρα της επίσημης πρεμιέρας της ταινίας στην Ελλάδα. Η Communication Effect ανέλαβε την προβολή της καμπάνιας στα social media της Peoplecert. Το πλάνο που υλοποίησε, περιελάμβανε τη δημιουργία content, τον δημιουργικό σχεδιασμό, καθώς και την προώθησή της μέσω social media marketing σε χώρες του εξωτερικού.