Την επίδραση των τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (AR) στην καταναλωτική συμπεριφορά μελέτησε έρευνα που υλοποίησε το Snap σε συνεργασία με την Breakthrough Research. Η μελέτη διεξήχθη με τη συμμετοχή 7.500 ατόμων από τις ΗΠΑ, τη Μ. Βρετανία και τη Γερμανία για τις αγορές αυτοκινήτου, ομορφιάς, ψυχαγωγίας, μόδας, ταξιδιών και το λιανεμπόριο.

Κατέληξε δε στο ότι το AR βοηθά τους καταναλωτές να λάβουν ταχύτερα αποφάσεις, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση των αγορών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, καταγράφηκε αύξηση 24,9 δισ. δολαρίων στην ετήσια δαπάνη στον κλάδο προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς για τους καταναλωτές ηλικίας 13-40 ετών, για τις τρεις χώρες συνδυαστικά, όταν το AR ήταν μέρος της αγοραστικής εμπειρίας.

Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα για τη βιομηχανία της μόδας, με το AR να επιφέρει αύξηση της κατανάλωσης αξίας 11,2 δισ. δολαρίων, αλλά και για αυτήν των ταξιδιών. Σύμφωνα με την πλατφόρμα, η αύξηση του spend οφείλεται στο ότι «το AR βοηθά τους καταναλωτές να νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά, καταλήγοντας να σχεδιάζουν μεγαλύτερα ταξίδια και να προσθέτουν επιπλέον add-ons». Με την εισαγωγή του AR, οι Αμερικανοί αύξησαν τη μέση συνολική δαπάνη ενός ταξιδιού κατά 12% (225 δολάρια), οι Βρετανοί κατά 18% (292 λίρες) και οι Γερμανοί κατά 39% (481 ευρώ).

(Πηγή: WARC)