Με τις πρόσφατες εξελίξεις της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα, ο όμιλος Σαράντη, με αίσθηση της ευθύνης, τόσο απέναντι στους εργαζομένους του όσο και στο κοινωνικό σύνολο, και προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού, ανακοίνωσε ότι έχει αναστείλει από τις 13/3/2020 μέχρι τις 27/3/2020 τις εργασίες από τα κεντρικά γραφεία του για προληπτικούς λόγους, και έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του μέσω τηλεργασίας και αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής που διαθέτει.

Μέχρι τις 27/3/2020.

Με τις πρόσφατες εξελίξεις της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα, ο όμιλος Σαράντη, με αίσθηση της ευθύνης, τόσο απέναντι στους εργαζομένους του όσο και στο κοινωνικό σύνολο, και προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού, ανακοίνωσε ότι έχει αναστείλει από τις 13/3/2020 μέχρι τις 27/3/2020 τις εργασίες από τα κεντρικά γραφεία του για προληπτικούς λόγους, και έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του μέσω τηλεργασίας και αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής που διαθέτει.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος θέσπισε την ακύρωση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών εκδηλώσεων, την αναστολή τόσο των επαγγελματικών όσο και των προσωπικών ταξιδιών, την εξ’ αποστάσεως εργασία, την καθολική απολύμανση των κεντρικών εγκαταστάσεών του, όπως και την καθοδήγηση στον τομέα της προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις υποδείξεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και του ΠΟΥ.