Συμπεράσματα του 4ου Virtual Dialogue, «Partnership Next»

Στις 13 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε ο τέταρτος Virtual Dialogue του νέου θεσμού Industry Next του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, στην ενότητα Partnership Next. Ο Γιώργος Κοντάκος, General Manager Consumer Products Division, L’Oréal Italia και ο Γιώργος Βαρέλογλου, Co-Founder & Managing Partner, Rebornn συζήτησαν με τον Νίκο Σύμπουρα, CEO της Tempo OMD σχετικά με τις νέες πρακτικές και τα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ διαφημιζομένων και agencies, που θα επικρατήσουν στη νέα εποχή. Στα συμπεράσματα του 4ου Virtual Dialogue περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Οι αλλαγές στις τεχνολογίες, τις αγορές και στις κοινωνίες, απαιτούν γρήγορη προσαρμογή των agencies, οριζόντιες και ευέλικτες οργανώσεις, νέα ταλέντα και δεξιότητες, ενώ τα παραδοσιακά μοντέλα συνεργασίας βασισμένα σε tasks πρέπει και οφείλουν να αλλάξουν.

Αναζητούμε σύγχρονα πιο σφαιρικά μοντέλα που είναι προσανατολισμένα στην παραγωγή μεγαλύτερου business value και business outcomes, που εξασφαλίζουν ουσιαστική συνεργασία μέσα από κοινές ομάδες πελατών και agencies που σκέφτονται και λειτουργούν ως μία, που εξασφαλίζουν ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες και το sophistication των πελατών, και ταχύτητα στη λύση προβλημάτων. Νέα μοντέλα αμοιβών αναδεικνύονται, τα οποία θα πρέπει να είναι περισσότερο value και outcome based. Το επόμενο Virtual Dialogue θα πραγματοποιηθεί στις 27/01.