Αρνητικό αντίκτυπο για την εταιρεία τους εκτιμούν ότι θα έχει η εξ αποστάσεως εργασία πάνω από τα δύο τρίτα (68%) των βρετανών marketers.

Το 67% φοβάται τον αντίκτυπο στη δημιουργική συνεργασία.

Αρνητικό αντίκτυπο για την εταιρεία τους εκτιμούν ότι θα έχει η εξ αποστάσεως εργασία πάνω από τα δύο τρίτα (68%) των βρετανών marketers. Σύμφωνα με έρευνα του βρετανικού Marketing Week και του Econsultancy σε 2.249 brand marketers της Μ. Βρετανίας, η τηλεργασία ήταν μάλλον σπάνια ή σπάνια για το 43% των επαγγελματιών.

Ωστόσο, το 64% θεωρεί ότι για τα επόμενα δύο τρίμηνα θα είναι αρκετά ή πολύ συχνή. Υπό τις νέες συνθήκες, τα στελέχη εκφράζουν προβληματισμούς για το πώς οι ομάδες τους θα ανταπεξέλθουν και το ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στη δραστηριότητά τους.

Το 18% θεωρεί ότι η επιχείρησή του θα διακινδυνεύσει αν υπάρχει σημαντική αύξηση στην εξ αποστάσεως εργασία, το 51% πιστεύει ότι θα υπάρξει κίνδυνος ανάλογα με την κλίμακα και τη διάρκεια, ενώ το 31% εκτιμά ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Δυσκολία στα meetings από απόσταση βλέπει το 53% των εργαζομένων, το 34% ανησυχεί για την πρόσβαση σε data και βάσεις δεδομένων, ενώ 32% προβληματίζεται για τον συντονισμό των καμπανιών. Παρά το ότι το 76% των senior marketers υποστηρίζει ότι η τηλεργασία είναι ιδανική για τη συγκέντρωση, το 67% φοβάται τον αντίκτυπο στη δημιουργική συνεργασία. (Πηγή: Marketingweek.com)