Σε μία σειρά ενεργειών υποστήριξης για τους συνδρομητές της στη Σάμο, που επλήγησαν από τον σεισμό της Παρασκευής, 30 Οκτωβρίου, προχωρά η Nova. Συγκεκριμένα, δεν θα πραγματοποιηθούν φραγές σε υπηρεσίες internet, τηλεφωνίας και τηλεόρασης για ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις πελάτες της, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, έως 30/11, ενώ συνδρομητές που έχουν υποστεί βλάβη στην εγκατάστασή τους ή στον εξοπλισμό τους θα δικαιούνται, κατόπιν αίτησης, δωρεάν επίσκεψη από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Οι δωρεάν αντικαταστάσεις εξοπλισμών και οι επισκέψεις τεχνικών, αφορούν τους πελάτες στο σύνολο τους ανεξαρτήτως σύμβασης. Σε περίπτωση μετακόμισης, οι συνδρομητές δεν θα χρεώνονται το τέλος μετακόμισης. Παράλληλα, η Nova θα προχωρά σε διακοπή ή υποβάθμιση προγράμματος, χωρίς κάποια επιβάρυνση, σε συνδρομητές υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης που έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεν θα χρεώνει το τέλος επανασύνδεσης.