Η Praktiker Hellas έχει αναλάβει σειρά δράσεων με σκοπό την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και των δομών του Δήμου Αθηναίων που φιλοξενούν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Δωρεά εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Σωτηρία και στις δομές φιλοξενίας του Δήμου Αθηναίων.

Η Praktiker Hellas έχει αναλάβει σειρά δράσεων με σκοπό την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και των δομών του Δήμου Αθηναίων που φιλοξενούν ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Συγκεκριμένα, η Praktiker προσέφερε κρεβάτια για την ξεκούραση των γιατρών στην 4η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία, καθώς και ψεκαστήρες για τις ανάγκες απολύμανσης του Φαρμακείου του Νοσοκομείου.

Παράλληλα, εξόπλισε με κρεβάτια τις νέες δομές φροντίδας και φιλοξενίας αστέγων του Δήμου Αθηναίων. «Η Praktiker Hellas, από την πρώτη στιγμή συνεισφέρει με τα μέσα που διαθέτει, με στόχο την έμπρακτη φροντίδα συνανθρώπων μας σε ανάγκη, ανταποκρινόμενη με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στην πρωτόγνωρη αυτή συγκυρία που όλοι βιώνουμε», επισημαίνει η εταιρεία.