Όπως επισημαίνει η εταιρεία, το σύστημα ασφαλούς μετάδοσης  που λειτούργησε  πιλοτικά σε δείγμα 25% των εκλογικών τμημάτων, πέτυχε σε 2 ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης ενσωμάτωση του 75% του δείγματος. Με τον παραδοσιακό τρόπο η αντίστοιχη ενσωμάτωση επιτεύχθηκε μετά από  5 ώρες αντίστοιχα. Η αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω SRT υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το 3G δίκτυο της Vodafone, καθώς και την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας. Όσον αφορά στη μετάδοση των αποτελεσμάτων μέσω Διαδικτύου αξίζει να αναφερθεί ότι, σε διάστημα 8 ωρών, o δικτυακός τόπος των εκλογών δέχθηκε 157.604.800 hits (αριθμός αιτημάτων), ενώ παράλληλα προσέλκυσε παγκόσμιο ενδιαφέρον με πρώτη την Ισπανία από την οποία δέχθηκε  9.292.682 hits.