Το κονδύλι θα είναι πολύ μικρότερο των 30 εκατ. ευρώ και η ανάθεση πρέπει να γίνει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου

Όπως είναι γνωστό, ο διαγωνισμός θα αφορά στα αριθμολαχεία (Τζόκερ, Kino κ.α.), στο «Στοίχημα», αλλά και στην εταιρική εικόνα. Η προκήρυξη εξάλλου, θα καθορίσει εάν ο λογαριασμός θα ανατεθεί όλος σε μια διαφημιστική εταιρεία ή εάν θα επιλεγούν περισσότερες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προϋπολογισθέν κονδύλι δεν θα είναι 30 εκατ. ευρώ, όπως ήταν στον προηγούμενο διαγωνισμό, αλλά αισθητά μικρότερο.

Όλες αυτές οι παράμετροι αναμένεται να ξεκαθαρίσουν μέσα από την σχετική προκήρυξη. Ο διαγωνισμός του ΟΠΑΠ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, καθώς τότε λήγουν οι σημερινές συμβάσεις.