Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επιχειρώντας Αλλιώς»

Τα βραβεία συνδιοργανώνουν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, το British Council και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Πρόσβασις και τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν συνολικά 58 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 42 από υφιστάμενους φορείς της κοινωνικής οικονομίας και οι 16 από υπό σύσταση κοινωνικές επιχειρήσεις. Ο θεσμός των βραβείων αποσκοπεί στην παρουσίαση έμπειρων, αλλά και νέων, κοινωνικών επιχειρηματιών, στην επιβράβευση των καινοτόμων ιδεών που αναπτύσσουν προς όφελος της κοινωνίας και στην ανάδειξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως βασικού πυλώνα για την αύξηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.