Για την προώθηση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα
Σήμερα, 3 Μαΐου, λήγει η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διαγωνισμό που έχει προκηρύξει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization), με αντικείμενο την προβολή των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η προκήρυξη που αναρτήθηκε στις 20 Απριλίου, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση επικοινωνιακής καμπάνιας με στόχο την εξάλειψη της παρεμπόδισης πληροφόρησης για τις υπηρεσίες υγείας και την προώθηση της νεοσυσταθείσας κύριας υπηρεσίας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα. Η προκήρυξη διευκρινίζει ότι η κατάθεση των ζητούμενων credentials μέχρι την σημερινή προθεσμία δεν συνιστά συμμετοχή στον διαγωνισμό και η πρόσκληση κατάθεσης προσφορών και προτάσεων θα εκδοθεί σε συνέπεια με τους ισχύοντες κανονισμούς και διαδικασίες του WHO.