Στις 140 μονάδες μειώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/Icap Crif-CEO General Index) το α’ τρίμηνο του 2022, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την Icap Crif. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 23/3- 8/4/2022.

Η υποχώρηση του δείκτη αποδίδεται στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία και την αβεβαιότητα μεταξύ των CEOs για τον χρόνο λήξης των πολεμικών επιχειρήσεων, την επαναφορά στην κανονικότητα, τις νέες διεθνείς οικονομικές σχέσεις που θα επικρατήσουν και την επίδρασή τους στην ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε κάθετη πτώση στις 160 μονάδες έναντι 257 το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε πτώση στις 156 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση θα είναι καλύτερη το επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 28%, έναντι 65% το προηγούμενο τρίμηνο.

Τέλος, σχεδόν το ένα τρίτο δήλωσαν ότι θα υπάρξει φέτος μικρή αρνητική επίπτωση στον ελληνικό τουρισμό λόγω του πολέμου, ενώ τουλάχιστον 1 στους 2 πιστεύει ότι η αρνητική επίπτωση θα είναι μέτρια. Παράλληλα, έξι στους δέκα CEOs δήλωσαν ότι η αύξηση του πληθωρισμού και των τιμών ενέργειας θα έχουν μεγάλη αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.