Ένα χρόνο μετά, η Unilever καταγράφει σημαντική πρόοδο στους στόχους της. Το 24% του συνόλου των γεωργικών πρώτων υλών προέρχονται από αειφόρες πηγές, έναντι 14% το 2010. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Ελλάδα είναι το πρότυπο πρόγραμμα αειφόρου καλλιέργειας τομάτας στη Γαστούνη Ηλείας. Πάνω από το 90% των προϊόντων μαργαρίνης της περιέχουν λιγότερο από 1/3 κορεσμένα λιπαρά. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν στο 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της Unilever, ενώ 100% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη είναι πλέον από ανανεώσιμες πηγές.

Στην Ελλάδα, το 2011 μειώθηκαν κατά 59% οι εκπομπές CO2 ανά τόνο παραγωγής, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Ο στόχος για το 2012 είναι να μειωθεί κατά 2% η ενέργεια που καταναλώνεται στα εργοστάσια και τις αποθήκες. Τέλος, μέχρι το τέλος του 2012, δηλαδή 3 χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της προμήθειας 100% του φοινικέλαιου από πιστοποιημένες αειφόρες πηγές. Ως νέο στόχο μέχρι το 2020 η Unilever έθεσε την αγορά φοινικέλαιου και από ανιχνεύσιμες πηγές.