Πιστή στη δέσμευσή της για βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η Ίον ΑΕ πέτυχε, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, μείωση στην εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου εκφρασμένα ως tCO2eq. Συγκεκριμένα, για το 2021 πέτυχε μείωση 5,6% συγκριτικά με το 2020 και 15,6% συγκριτικά με το 2019, ενώ από το 2017, οπότε και ξεκίνησε να μετρά το ανθρακικό αποτύπωμα, έχει πετύχει μείωση 40%.

Οι μελέτες μέτρησης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της για τα πεδία αναφοράς 1 (άμεσες εκπομπές) και 2 (έμμεσες εκπομπές), τα οποία περιλαμβάνουν τις καταναλώσεις σε φυσικό αέριο, άλλα καύσιμα, καύσιμα από μεταφορές με εταιρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρική ενέργεια κ.ά.

Παράλληλα, έχει εστιάσει και στο πεδίο 3 (έμμεσες εκπομπές) μετρώντας στοιχεία όπως οι μεταφορές των εργαζομένων, η κατανάλωση χαρτιού, τα αεροπορικά ταξίδια και οι μεταφορές με μέσα τρίτων, προκειμένου να εξασφαλίσει μία πιο ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την καταγραφή της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Σκοπός της εταιρείας είναι, αφού μετρήσει τις επιπτώσεις από τις δραστηριότητές της στο περιβάλλον, να θέσει στόχο με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για τη μείωση του αποτυπώματός της.