Ολοκληρώθηκε ο διετής κύκλος του κοινωνικού προγράμματος της Mytilineos «#HoMellon», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Κοινωνική Επιχείρηση Knowl. Το πρόγραμμα είχε ως βασικό σκοπό να συμβάλει στην επανένταξη πολιτών που φιλοξενούνταν σε δομές μακράς/ βραχείας αστεγίας ή διαβιούσαν σε επισφαλείς συνθήκες, στην αγορά εργασίας.

Είκοσι εννέα από τους 50 συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν βρει ήδη εργασία, ενώ 7 από αυτούς ζουν πλέον σε δικό τους σπίτι. Η Mytilineos, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, προχώρησε στην ανάλυση της κοινωνικής του αξίας, μέσω της μεθοδολογίας Social Return On Investment (SROI).

Σύμφωνα με την ανάλυση, η συνολική επένδυση για το πρόγραμμα «#HoMellon», παρήγαγε κοινωνική αξία 222.224 ευρώ, με δείκτη απόδοσης SROI ίσο με 3,32:1. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρήχθησαν 3,32 ευρώ κοινωνικής αξίας. Το πρόγραμμα «HoMellon» εντάσσεται στις δράσεις Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας της Mytilineos που υλοποιούνται για την «Προώθηση της Άμβλυνσης των Ανισοτήτων».