Αναγκαίος ο εντοπισμός των νέων καταναλωτικών συμπεριφορών

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των στρατηγικών marketing το 2021 θα διαδραματίσουν οι αλλαγές που επέφερε στην καταναλωτική συμπεριφορά ο Covid-19 αναφέρει το 74% των marketers, σύμφωνα με τη νέα έρευνα Marketer’s Toolkit 2021 του Warc. Το 68% των ερωτηθέντων αναφέρουν ως δεύτερο παράγοντα την οικονομική ύφεση από την πανδημία, ενώ σημειώνεται ότι, υπ’ αυτές τις συνθήκες, οι marketers προσπαθούν να εντοπίσουν τις τάσεις που θα διατηρηθούν και πώς θα τις υιοθετήσουν.

Έμφαση δίνεται σε short term επιλογές, όπως το performance marketing, με το 70% των marketers που προχωρούν σε περικοπές budget να μειώνει το brand advertising spend. Επιπλέον, μειώθηκε κατά 10% η αντίληψη ότι το περιβάλλον θα έχει σημαντική επίδραση στη στρατηγική τους, από 39% στην περυσινή έκδοση σε 29% φέτος. Όσο για τις προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο κλάδος το 2021 είναι οι εξής έξι: ανταπόκριση στην ύφεση, αποτελεσματικότητα στην εποχή του e-commerce, engagement των at-home καταναλωτών, επιτυγχάνοντας στο closed web, προσαρμογή στο volatility και εύρεση των ευκαιριών στο wellness.

(Πηγή: Warc)