Σύμφωνα με τη νέα της μελέτη Κοινωνικο-Οικονομικής επίδρασης

Η Mytilineos παρουσιάζει τη 2η μελέτη Κοινωνικο-Οικονομικής επίδρασης της εταιρείας, με περίοδο αναφοράς το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2019 έως και 31η Δεκεμβρίου 2019, την οποία πραγματοποίησε τον Μάιο το τμήμα υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ.

Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαιώνουν, για μια ακόμα φορά, όπως επισημαίνει η εταιρεία, την υπεύθυνη στάση και την ευρύτερη συνεισφορά της Mytilineos στην εθνική οικονομία και την απασχόληση, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων 8 και 9 Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα αντίστοιχα.

Ενδεικτικά, η Mytilineos με τη δραστηριότητά της δημιουργεί συνολική προστιθέμενη αξία 1,06 δισ. ευρώ ίση με το 0,6% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και υποστηρίζει συνολικά 13.802 θέσεις εργασίας.