Στοιχεία από έρευνα της to the point σε διευθυντικά στελέχη

Το εύρημα προέκυψε στο πλαίσιο έρευνας αγοράς που διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών to the point, σε 101 ξενοδοχειακές μονάδες δυναμικότητας 500 κλινών και άνω ανά την Ελλάδα. Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα διευθυντικά στελέχη αξιολογούν ως σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχία του ξενοδοχείου την τοποθεσία (99%), την ανακαίνιση-επέκταση (96%), την επάρκεια σε τεχνολογικό εξοπλισμό (96%), τη διαφήμιση (88%) και την ανανέωση του προσωπικού (42%).

Η μεγάλη σημασία που τα διευθυντικά στελέχη δίνουν σε ζητήματα εργασιών ανακαίνισης και αναβάθμισης των ξενοδοχειακών τους εγκαταστάσεων επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, όπως προέκυψε από την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία (93,9%) των ξενοδοχείων που λειτουργούν για περισσότερα από τρία χρόνια έχουν προβεί σε κάποια ανακαίνιση ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους. Ως προς τον τύπο της ανακαίνισης, επισημαίνεται ότι το 32% προγραμματίζει εργασίες που αφορούν στις εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίων, γεγονός ενδεικτικό για την έμφαση που δίνεται στον τομέα αυτό.