Η εταιρεία απέσπασε τη διάκριση Ruban d’Honneur

Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν περισσότερες από 15.000 εταιρείες από 30 χώρες της Ευρώπης, οι οποίες απασχολούν 2,7 εκ. άτομα και συνολικά αντιπροσωπεύουν κύκλο εργασιών άνω των 1.000 δισεκατομμυρίων ευρώ, ισοδύναμο, δηλαδή, με το 8,23% του ΑΕΠ της Ευρώπης. Από τις 3000 εταιρείες που πέρασαν στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού, μόνο οι 405 εταιρείες επιλέχθηκαν ως εκπρόσωποι των χωρών τους για να συναγωνιστούν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού.

Η GAEA τις συναγωνίστηκε με επιτυχία σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και διεκδίκησε το Import/Export Award των European Business Awards στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου στη Βαρκελώνη. Η διάκριση της Gaea με το βραβείο «Ruban d’Honneur» στην κατηγορία Import/Export επιβεβαιώνει τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας και την ηγετική της θέση στις διεθνείς αγορές. Η Gaea κερδίζοντας το βραβείο «Ruban d’Honneur» βρέθηκε ανάμεσα στις 100 κορυφαίες πανευρωπαϊκά εταιρείες σε 10 κατηγορίες βραβείων, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά το καινοτόμο χαρακτήρα και τη συνεχή αναπτυξιακή της πορεία της.