Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της Icap

Η εγχώρια αγορά ελέγχεται σε καθοριστικό βαθμό από λίγες, εδραιωμένες εταιρείες. Το γεγονός αυτό καθιστά εντονότερο τον ανταγωνισμό. Οι μεγάλου, κυρίως, μεγέθους εταιρείες λανσάρουν στην αγορά νέες εμπλουτισμένες γεύσεις προϊόντων, σε βελτιωμένες ή νέες συσκευασίες, με στόχο την προσέλκυση μεγαλύτερου μέρους καταναλωτών και την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.

Ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται και σε επίπεδο διαφημιστικής προβολής – υποστήριξης των εμπορικών τους σημάτων. Η συνολική εγχώρια αγορά παρουσίασε αυξομειώσεις την περίοδο 1990-1998, ενώ τη δεκαετία 1999-2008 ακολούθησε ανοδική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,5%. Οι σοκολάτες σε πλάκες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Το ποσοστό συμμετοχής της κατηγορίας αυτής στο σύνολο της αγοράς του 2008 διαμορφώθηκε στο 49%.

Ακολουθεί η κατηγορία που περιλαμβάνει σοκολάτες γεμιστές και γκοφρέτες η οποία κάλυψε το 30%. Τα σοκολατίνια αποτελούν την τρίτη κατηγορία στο σύνολο της αγοράς, η οποία εκτιμάται ότι απέσπασε μερίδιο της τάξης του 21% το 2008.