Με βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και διεύρυνση των εξαγωγών έκλεισε το 2022 η βιομηχανία Μινέρβα ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων και Τροφίμων, παρά τις προκλήσεις.

Στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η εταιρεία ολοκλήρωσε την ενσωμάτωση των νέων προϊόντων και brands που είχαν εξαγοραστεί το 2021 και βελτίωσε τη θέση της στην αγορά, αναπτύσσοντας τις καινούργιες κατηγορίες προϊόντων στους κλάδους παραγωγής τομάτας, σαλτσών και αρτυμάτων.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση των γραμμών παραγωγής σαλτσών και αρτυμάτων από το εργοστάσιο της Mediterranean Foods στα εργοστάσια της Μινέρβα.

Περαιτέρω, η Μινέρβα συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα για τον συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του εξοπλισμού, μείωση του ενεργειακού κόστους και βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους ανθρώπους της.

Το 2022, οι επενδύσεις για την ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας και για το περιβάλλον ανήλθαν σε 500 χιλ. ευρώ.