Ο Σταύρος Ψυχάρης κατέχει πλέον το 60% του Οργανισμού

Μετά την εξέλιξη αυτή, το ποσοστό συμμετοχής του Σταύρου Ψυχάρη στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΟΛ διαμορφώθηκε από 25,156% σε 59,786%.