Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τους

Τη νέα σήμανση «improving & reducing-packaging responsibly» εισήγαγε η Lidl Ελλάς, η οποία ενημερώνει τους καταναλωτές για τις βελτιωμένες ιδιότητες βιωσιμότητας της συσκευασίας του εκάστοτε προϊόντος. Η σήμανση απαντάται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της Lidl Ελλάς και υποδηλώνει ότι πρόκειται για συσκευασία με βελτιωμένη απόδοση βιωσιμότητας έναντι άλλων συμβατικών λύσεων.

Η σήμανση συνεπάγεται δυνατότητα ανακύκλωσης κατά τουλάχιστον 80%, περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά κατά τουλάχιστον 30%, χρήση εναλλακτικών υλικών ή εξοικονόμηση όγκου ή βάρους υλικών συσκευασίας κατά τουλάχιστον 10%. Η σήμανση τοποθετείται στην μπροστινή όψη της συσκευασίας, ενώ στην πίσω ή πλαϊνή όψη της συσκευασίας ή στην εσωτερική πλευρά της ετικέτας εμφανίζεται σύντομη επεξήγηση για τα κριτήρια. Η ενέργεια αποτελεί μέρος του REset Plastic, της διεθνούς στρατηγικής του ομίλου Schwarz για το πλαστικό, όπου συμμετέχει και η Lidl Ελλάς.