Σε συνεργασία με τον «Φάρο Τυφλών»

Στο πλαίσιο αυτής της ενέργειας και μετά από μελέτη, θα υπάρχουν ειδικές σημάνσεις ανά όροφο, δίπλα στο ασανσέρ, οι οποίες θα δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις κατηγορίες και τα προϊόντα του εκάστοτε ορόφου. Επίσης, θα διαμορφωθεί ειδικός κατάλογος του Publicafé σε γλώσσα Braille, για να μπορούν όλοι οι πελάτες να εξυπηρετούνται εύκολα και άμεσα. Η δράση θα εγκαινιασθεί με ενημερωτική εκδήλωση, σε συνεργασία με το «Φάρο Τυφλών» και το δημοτικό συνδυασμό «Επιμένουμε Αθήνα», στις 4 Δεκεμβρίου στο Public café.