Αποτελέσματα της GfK TEMAX Ελλάδα για το 1ο τρίμηνο του 2013

Σύμφωνα με την έρευνα GfK TEMAX για την Ελλάδα για το 1ο τρίμηνο του 2013 που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, παρά τα οικονομικά μέτρα, η αίσθηση των καταναλωτών είναι ότι η ελληνική οικονομία είναι πιο σταθερή, γεγονός που με τη σειρά του τονώνει τη διάθεση για αγορές. Ο τομέας προϊόντων τεχνολογίας παρουσίασε ένα σχετικά θετικό αποτέλεσμα με τη μικρότερη μείωση της τάξης του 1,5%, ακολουθούμενος από τον τομέα των μικρών οικιακών συσκευών που παρουσίασε μείωση μόνο κατά 5,9%.

Οι τομείς των τηλεπικοινωνιών και των μεγάλων οικιακών συσκευών κατέγραψαν τις χαμηλότερες αποδόσεις με μείωση 13,6% και 13% αντίστοιχα. Οι τομείς των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων και των ειδών εξοπλισμού γραφείου παρουσίασαν σχετικά καλύτερη απόδοση σημειώνοντας μείωση κατά 6,9% και 6,4% αντίστοιχα.