Σύμφωνα με μελέτη της ICAP Group
Μετά την πτωτική πορεία του κλάδου γραφικών τεχνών για 6 συνεχείς οικονομικές χρήσεις, το 2015 φαίνονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της αγοράς, η οποία εκτιμάται να είναι οριακά ανοδική το 2016 και το 2017, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της Κλαδικής Μελέτης που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group.

Την καλύτερη εικόνα στις επιμέρους κατηγορίες γραφικών τεχνών παρουσιάζει το 2016 η αγορά εκτυπώσεων εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, κυρίως λόγω της εξωστρέφειας των εν λόγω επιχειρήσεων, αλλά και την αύξηση των εξαγωγών γενικότερα που αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη διετία. Ο κλάδος των γραφικών τεχνών στην Ελλάδα αποτελείται από έναν εκτεταμένο αριθμό επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από ανομοιογένεια σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Κάποιες από αυτές είναι καθετοποιημένες και συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, ενώ άλλες ασχολούνται αποκλειστικά με κάποιο στάδιο της διαδικασίας εκτύπωσης (προεκτύπωση, εκτύπωση, μετεκτύπωση). Η Σταματίνα Παντελαίου, Director Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, αναφέρει ότι η συνολική αγορά των Γραφικών Τεχνών παρουσίασε καθοδική πορεία την περίοδο 2009 – 2014 με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης -8,1%. Το 2015 εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της αγοράς του κλάδου, ενώ το 2016 σημειώνει οριακή αύξηση 0,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της αύξησης στην αγορά των εκτυπώσεων εύκαμπτων υλικών συσκευασίας.