Η Schneider Electric ξεχώρισε στα φετινά Hellenic Responsible Business Awards, αποσπώντας το Silver βραβείο στην κατηγορία «Βιώσιμη Ανάπτυξη-Διαχείριση Ενέργειας». Ενδεικτικά, η στρατηγική της Schneider Electric εστιάζει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην κυκλική οικονομία, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στηρίζοντας τις βιομηχανίες, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες με τεχνολογίες και λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε το νέο της πρόγραμμα για το 2021-2025 ως προς την Αειφορία.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει σχεδιάσει τους νέους «πράσινους» πίνακες διανομής ισχύος Μέσης Τάσης με τεχνολογία SF6-free, δηλαδή την αφαίρεση του επιβλαβούς και επιβαρυντικού για το περιβάλλον αερίου SF6, ενώ έχει αναπτύξει τη σήμανση προϊόντων Green Premium. Επιπλέον, έχει επιτύχει τη μείωση της χρήσης κιβωτίων και πλαστικής συσκευασίας, αλλά και την ποσότητα των αποβλήτων, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα.