Η εταιρεία αναγνωρίστηκε με το βραβείο Silver στην κατηγορία Roadside Assistance, κατά τη φετινή εκδήλωση των Cyta Mobile Excellence Awards 2016, για την εφαρμογή e-announcement ΙΙ. Μέσω της εφαρμογής, η αναγγελία του ατυχήματος στην Interamerican πραγματοποιείται άμεσα στον τόπο του γεγονότος με τη χρήση tablet. Παράλληλα, η διαδικασία της εξυπηρέτησης του πελάτη ακολουθεί όλα τα βήματα της «Lean» μεθοδολογίας που εφαρμόζει η εταιρεία, με σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τον πελάτη και την εταιρεία.