Το B2B application Allianz On the Go, το οποίο η εταιρεία ανέπτυξε σε συνεργασία με την M-STAT, κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δυνατές συμμετοχές της αγοράς και να αποσπάσει το Silver Βραβείο στην κατηγορία του. Η εφαρμογή απευθύνεται αποκλειστικά στους Ασφαλιστικούς Συμβούλους της Allianz, οι οποίοι την ανέδειξαν στην ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ως το πιο καινοτομικό εργαλείο της εταιρείας. Το Allianz On the Go δίνει τη δυνατότητα στους Συνεργάτες να κάνουν εύκολα και γρήγορα προσφορές ασφάλισης για μία ευρεία γκάμα προϊόντων, οποιαδήποτε στιγμή. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει και άλλες λειτουργίες, όπως την άμεση αποστολή της προσφοράς ασφάλισης στο e-mail του πελάτη και τη δυνατότητα απευθείας κλήσης στο Κέντρο Εξυπηρέτησης της Allianz.