Για την από κοινού ιδιοκτησία της SI Foods Holding Ltd

Σε συμφωνία για την από κοινού ιδιοκτησία της SI Foods Holding Ltd προχώρησαν οι SI Foods, βασικός μέτοχος της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη ΑΕ, και CVC Capital Partners VII, σύμφωνα με την οποία η CVC Fund VII αποκτά πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Στο πλαίσιο της, οι ιδιοκτήτες της SI Foods παραμένουν ενεργοί μέτοχοι, διατηρώντας τη διοίκηση της Δωδώνη, των θυγατρικών εταιρειών και των λειτουργιών της. Η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει τη βάση τόσο για τη SIF, όσο και για τη Δωδώνη, για περαιτέρω ανάπτυξη, κυρίως στην κατηγορία των τυροκομικών προϊόντων, καθώς και σε παρεμφερείς κατηγορίες τροφίμων μέσω επενδύσεων και πιθανών εξαγορών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Στη συμφωνία συνέβαλαν συμβουλευτικά εκ μέρους της SIF οι εταιρείες KBVL, Ionian Capital και Εveda.