Στις 15 έφτασαν οι συμμετοχές στον διαγωνισμό

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου το Ταμείο θα προχωρήσει σε shortlist και οι εταιρείες που θα περάσουν στην επόμενη φάση θα παρουσιάσουν εκ νέου κάποιες προτάσεις. Ο διαγωνισμός έχει αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του ΤΑΙΠΕΔ. Το έργο απαρτίζεται από τρία μέρη, επικοινωνιακή στρατηγική και υλοποίησή της, διαχείριση του ιστότοπου www.hraf.gr και έρευνες κοινής γνώμης, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση παρουσιάσεων, συναντήσεων και προωθητικών ενεργειών, τη διαχείριση Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσίων Υποθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ, Media Relations, παραγωγή και κυκλοφορία digital PR. Το κονδύλι ανέρχεται στα 120.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.