Στο κλειστό αυτό spec που ξεκίνησε αρχές του έτους, συμμετείχαν επίσης και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι εταιρείες Frank, jnl+, Lowe Athens, Cream, Spot JWT. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.