Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ευάγγελος Καλούσης μίλησε για τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και κατ’ επέκταση και της ελληνικής οικονομίας, που είναι η ανταγωνιστικότητα, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η προώθηση της έρευνας και καινοτομίας και οι νέες επενδύσεις, μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον προς την επιχειρηματικότητα. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, τόνισε από την πλευρά του ότι «η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων και η διάχυση των θετικών τους επιπτώσεων στην αγορά και την κοινωνία, έχει δύο προαπαιτούμενα, την ενεργό συμμετοχή και στήριξή τους από την αγορά και την κοινωνία και την πολιτική σταθερότητα».

Ο Π. Μίχαλος, συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «ενώ η ελληνική βιομηχανία τροφίμων είναι ο πρωτοπόρος των εξαγωγών της χώρας και κατέχει το 27% του κύκλου αγορών, υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ακόμα δυνατότητες με άρμα τη μεσογειακή διατροφή που αποτελεί σε όλο τον κόσμο επιλογή υγιεινής διατροφής». Ο Ν. Βέτττας εκτίμησε ότι η δημοσιονομική προσαρμογή ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη που και να προστατευτεί με κάθε κόστος. «Όμως η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και η πραγματική σύγκλισή της με την Ευρωζώνη είναι αδύνατο να επιτευχθεί χωρίς δομικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγή αναπτυξιακού προτύπου» είπε.