Παρακολούθηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων

Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών (ΙΕΕΣ), το ερευνητικό τμήμα του ΣΕΒΕ και η DHL προχώρησαν στη δημιουργία και την υλοποίηση του «Trade Confidence Index ΣΕΒΕ – DHL». Ο συγκεκριμένος Δείκτης αποτελεί ένα pulse check του επιπέδου εμπιστοσύνης των ελλήνων εξαγωγέων, καθώς και των προσδοκιών τους για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στις διεθνείς αγορές. Πρόκειται για μία ποσοτική και ποιοτική έρευνα, η οποία θα υλοποιείται περιοδικά σε ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας. Αποσκοπεί στη συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά και των προσδοκιών τους για το επόμενο διάστημα. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ Κυριάκος Λουφάκης, τόνισε ότι ο Trade Confidence Index ΣΕΒΕ – DHL θα συμβάλλει στη βελτίωση υφιστάμενων και στην χάραξη νέων αναγκαίων μέτρων για τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών.