«Αντίκειται στην αρχή της ελεύθερης διακίνησης», λέει ο Σύνδεσμος

Το ισχύον σύστημα προβλέπει την κοινοποίηση από πλευράς της βιομηχανίας, πλήθους στοιχείων σχετικών με τα συγκεκριμένα προϊόντα ως προϋπόθεση για τη νόμιμη κυκλοφορία τους στην ελληνική αγορά, ενώ η παρουσία του αποτελεί εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της κοινοτικής αγοράς. Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΑΣ Γ. Βλασσόπουλος: «Η κατάργηση του συστήματος καταχώρησης των Απορρυπαντικών αποτελεί, εδώ και χρόνια, πάγιο αίτημα του κλάδου μας. Δεν εξυπηρετεί κάποια ανάγκη της πολιτείας ή του καταναλωτικού κοινού ενώ αντίκειται στην αρχή της ελεύθερης διακίνησης/μη παρεμπόδισης της κυκλοφορίας προϊόντων εντός της ενιαίας κοινοτικής αγοράς, όπως προβλέπεται ρητά από το κοινοτικό δίκαιο».