Διοργάνωσαν σχετική εκδήλωση στις 24 Σεπτεμβρίου

Όπως τονίστηκε, η αλλαγή υποδείγματος στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαφθοράς στην Ελλάδα επιβάλλει την ανάληψη συνεργειών και τολμηρών πρωτοβουλιών από την πλευρά του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, προκειμένου να αναδειχθούν «νησίδες ακεραιότητας» που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της χαμένης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, τη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα. Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ επισήμαναν ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης της διαφθοράς είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή.