Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ παρουσίασαν ένα ολοκληρωμένο πακέτο επενδυτικών φορολογικών κίνητρων με βασικούς μοχλούς την έξυπνη φορολογία και την άρση των αντικινήτρων, που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του επενδυτικού κενού στη χώρα μέσα από την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων. Ο Ευτύχιος Βασιλάκης, μέλος του ΔΣ και επικεφαλής της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του ΣΕΒ, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Χρειαζόμαστε μέτρα που θα εκσυγχρονίσουν το φορολογικό περιβάλλον και θα τονώσουν τα δημόσια έσοδα, και στο πλαίσιο αυτό η επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η διεύρυνση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και η υποχρεωτική καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές των επιχειρήσεων θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και θα ωφελήσουν και τις επιχειρήσεις και το ελληνικό κράτος».