Μνημόνιο συνεργασίας τουριστικών συνδέσμων του ιδιωτικού τομέα

Οι συγκεκριμένοι φορείς υπόγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας και συνέστησαν Ομάδα Εργασίας, με στόχο να καταγράψουν κοινά ζητήματα και εμπόδια όσον αφορά στη τουριστική βιομηχανία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Ομάδα Εργασίας θα ασχοληθεί με το ζήτημα της αύξησης της ανταγωνιστικότητας του τομέα, τον αντίκτυπο στην απασχόληση, την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και τη βιωσιμότητα του τουρισμού. Το μνημόνιο συνεργασίας υπόγραψε εκ μέρους του ΣΕΤΕ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανδρέας Ανδρεάδης.