Η βελτίωση του γενικού δείκτη GMCCI – Οικονομική Συγκυρία οφείλεται στην άνοδο όλων των επιμέρους δεικτών

Στο ίδιο πλαίσιο, όπως δείχνει η εξέλιξη του GMCCΙ – Παραγωγικοί Συντελεστές, βελτίωση καταγράφεται και στις προβλέψεις για τις μεσοπρόθεσμες εξελίξεις στους παραγωγικούς συντελεστές. Παράλληλα, οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα εξακολουθούν να αποτελούν τον κυριότερο ανασχετικό παράγοντα σύμφωνα με τους σύμβουλους μάνατζμεντ. Ακολουθούν η ασυνέχεια που παρατηρείται στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, η υψηλή φορολογία, οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση και η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Το 3ο τρίμηνο του έτους ανακόπηκε η τάση επιδείνωσης των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για τη μεσοπρόθεσμη εξέλιξη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, που είχε αρχίσει το τρίτο τρίμηνο του 2014.  Ελπιδοφόρο είναι, επίσης, το γεγονός ότι η βελτίωση του γενικού δείκτη GMCCI – Οικονομική Συγκυρία οφείλεται στην άνοδο όλων των επιμέρους δεικτών. Η μεγαλύτερη βελτίωση μάλιστα καταγράφηκε στα κρίσιμα μεγέθη της μεγέθυνσης και της ανεργίας.