Το έργο Small Buddies που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Challedu και εταίρους τους Kroma, Heterart και Myrtillo, δίνει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα μέσω του digital serious game (εκπαιδευτικό παιχνίδι σοβαρού σκοπού) CSR manager που βρίσκεται υπό ανάπτυξη, να μάθουν για τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) και να γνωρίσουν τρόπους που, συλλογικά ή ατομικά, μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Στη διάρκεια του παιχνιδιού, ο παίκτης αναλαμβάνει μια θέση στο τμήμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μιας εταιρείας και με στρατηγικές κινήσεις, networking, εκπαιδεύσεις και συμμετοχή σε διαγωνισμούς, μεγαλώνει τον αντίκτυπο της εταιρείας του και προσπαθεί να την κατατάξει πρώτη ανάμεσα στις εταιρείες που προσφέρουν κοινωνικό έργο μέσα από δράσεις ΕΚΕ. Στόχοι του έργου Small Buddies είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας μέσα από την εξοικείωση με τους SDGs, η ανάπτυξη ενός δικτύου μικρών και νέων οργανισμών και η κινητοποίηση οργανισμών και εταιρειών για ενίσχυση του αντικτύπου τους στους SDGs.