Ο ΣΕΠΕ, τονίζει για μια ακόμη φορά, την ανάγκη για άμεση υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Όπως αναφέρει σχετικά ο ΣΕΠΕ, «μόνο με την άμεση υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής, θα μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει και να μην απολέσει για μια ακόμη φορά τους διαθέσιμους πόρους, να εκσυγχρονιστεί, να παράγει έσοδα, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξης». Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει τη σημασία της σύστασης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής από την Πολιτεία και της ένταξης του κλάδου των ΤΠΕ ως στρατηγικού τομέα στον νέο αναπτυξιακό νόμο που κατατέθηκε προς διαβούλευση.