Τις διαδικασίες και ιδιαιτερότητες του χώρου της διαφήμισης και επικοινωνίας ανέλυσαν μέλη της Giraffes in the Kitchen στα mid-upper level στελέχη επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Καναδά.

Η επίσκεψή τους στην Ελλάδα είναι μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του Πανεπιστημίου, με σκοπό οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με αντιπροσωπευτικές εταιρείες και βιομηχανικές μονάδες από επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό η ομάδα της Giraffes ανέλυσε τον τρόπο εργασίας σε επίπεδο δημιουργικού και client service, την οργάνωση της στρατηγικής επικοινωνίας και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την αξιολόγηση του κάθε βήματος εφαρμογής της, καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου η Giraffes δραστηριοποιείται.