Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από εγκεκριμένους από το GRI εκπαιδευτές της EY, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μαρούσι, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου. Η εκπαίδευση απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών που συντάσσουν ήδη GRI G4 απολογισμούς, αλλά και σε συμμετέχοντες με καλή γνώση των κατευθυντήριων οδηγιών GRI G4. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης θα αποσταλεί απευθείας από τον Οργανισμό GRI.