Στις 23 και 24 Ιουνίου.

Η Nielsen διοργανώνει το διαδραστικό online workshop «Price and Promo Category Management», με στόχο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και σε βάθος ανάλυση, τόσο της μεθοδολογίας του Category Management, όσο και της τιμολογιακής και προωθητικής πολιτικής. Ενσωματώνοντας στο υπάρχον μοντέλο τη γνώση που παρέχει η μελέτη της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή, συνεισφέρει δραστικά στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων.

Μέσα από τα 8 βήματα της διαδικασίας του Category Management, θα παρουσιαστεί η μέθοδος της επιλογής των τιμών, ο υπολογισμός της ελαστικότητας, η ευαισθησία των καταναλωτών στις αλλαγές των τιμών, η ολοκληρωμένη επικοινωνία, η ευθυγράμμιση των τακτικών, καθώς και οι βασικές αρχές της επιτυχημένης διαχείρισης των τιμών.

To workshop θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση, ανάλυση αποτελεσματικότητας των παραγόντων που επηρεάζουν τις προωθητικές ενέργειες, τα σημεία αναφοράς της προωθητικής ενεργοποίησης και τέλος την υποσυνείδητη επιρροή στις επιλογές των αγοραστών.