Στόχος η διερεύνηση του πως επηρεάζει την εξωτερική πολιτική και τη σταθερότητα του διεθνούς συστήματος ασφαλείας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη της Δημοσίας Διοίκησης και του Ιδιωτικού Τομέα, στελέχη Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας του ενεργειακού, σε στελέχη των ΜΜΕ, σε πτυχιούχους Σχολών Πολιτικών, Οικονομικών και Τεχνικών Επιστημών, αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων και νέους επιχειρηματίες από τον τραπεζικό και συμβουλευτικό κλάδο. Θα είναι διάρκειας 10 εβδομάδων  και θα διδάξουν κορυφαίοι επιχειρηματίες, πανεπιστημιακοί και αναλυτές. Τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Δεκεμβρίου.